pob Categori
Newyddion

Pibell Rwber Gradd Bwyd VELON VS Hose Bwyd Brandiau Eraill

Amser postio: Mawrth-26-2024

Yn yr amgylchedd marchnad hynod gystadleuol heddiw, mae ansawdd a pherfformiad cynhyrchion yn allweddol i lwyddiant mentrau. Y tro hwn, byddwn yn dangos cryfder VELON Pibell Gradd Bwyd DSF EPDM trwy adroddiad prawf cymharol cynhwysfawr, yn dadansoddi perfformiad Hose Gradd Bwyd VELON DSF EPDM, T Brand yn fanwl Hose Fwyd, a C Hose Bwyd Brand.

 

Dyluniad: Cydfodolaeth Coeth ac Ymarferol

 

O ran dyluniad, mae pob un o'r tri chynnyrch yn dangos sylw i fanylion. Mae Hose Gradd Bwyd VELON DSF EPDM a C Brand Food Hose yn cyflwyno ymddangosiad glas llyfn, tra bod Hose Bwyd Brand T yn las golau. O ran glendid y wal fewnol, mae'r tri chynnyrch yn bodloni'r safon o fod yn lân ac yn llyfn, gan nodi prosesau gweithgynhyrchu rhagorol.

 

Cywirdeb mewn Dimensiynau: Rheolaeth Gywir gan Hose Gradd Bwyd VELON DSF EPDM

 

O ran cywirdeb dimensiwn, mae Hose Gradd Bwyd VELON DSF EPDM yn dangos rheolaeth ragorol. Mae gwerthoedd mesuredig diamedrau mewnol ac allanol yn agos iawn at y gwerthoedd safonol, gan ddangos lefel uchel o fanwl gywirdeb gweithgynhyrchu. Mewn cymhariaeth, mae diamedr mewnol y Hose Bwyd Brand T ychydig yn fwy na'r gwerth safonol, tra bod diamedr allanol Pibell Bwyd Brand C ychydig yn llai. Mae Pibell Gradd Bwyd VELON DSF EPDM hefyd yn dangos rheolaeth fanwl gywir dros drwch haenau mewnol, canol ac allanol, gyda diamedr gwifren a thraw yn bodloni gofynion safonol. Yn yr agweddau hyn, mae T Brand Food Hose a C Brand Food Hose yn dangos rhai gwyriadau.

 

Profi Perfformiad: Hose Gradd Bwyd VELON DSF EPDM yn Arwain Perfformiad Cynhwysfawr

 

Mewn profion perfformiad, mae VELON Food Grade Hose DSF EPDM yn sefyll allan. Mewn profion pwysedd byrstio, mae gwerth mesuredig Hose Gradd Bwyd VELON DSF EPDM yn cyrraedd bar uchel 105.9, sy'n llawer uwch na'r gofynion safonol, gan ddangos ymwrthedd pwysau rhagorol. Mae'r pwysau byrstio ar gyfer T Brand Food Hose a C Brand Food Hose yn 63.8 bar a 59.2 bar yn y drefn honno, ill dau yn is na VELON Food Grade Hose DSF EPDM.

 

Mewn profion cryfder bond, mae gwerthoedd mesuredig VELON Food Grade Hose DSF EPDM ar gyfer pob eitem prawf yn fwy na'r gofynion safonol, yn enwedig cryfder y bond rhwng yr haen ganol a'r ffabrig, gan gyrraedd 7.16 N/mm, yn llawer uwch na T Brand Food Hose's 8.77 N. /mm a C Pibell Fwyd Brand 12.05 N/mm. Mae hyn yn dangos perfformiad uwch VELON Food Grade Hose DSF EPDM mewn bondio deunydd.

 

Yn y prawf mudo cyfanswm Mudo (GB), mae VELON Food Grade Hose DSF EPDM yn dangos lefelau mudo is mewn profion gydag asid asetig 4% a 50% ethanol, sy'n nodi mwy o ddiogelwch yn ystod y defnydd a'r effaith leiaf bosibl ar ddiogelwch bwyd.

 

Mewn profion FDA, yn ystod y prawf echdynnu cyn 7 awr o n-hexane, mae'r gwerthoedd mewn mg / in² a mg / dm² ar gyfer Pibell Bwyd Gradd Bwyd VELON DSF EPDM yn llawer is na'r rhai ar gyfer T Brand Food Hose a C Brand Food Hose, dangos diogelwch bwyd uwch.

 

Mewn profion ymwrthedd osôn, ar ôl dod i gysylltiad â 50pphm o osôn, nid yw VELON Food Grade Hose DSF EPDM yn arddangos unrhyw gracio, tra bod T Brand Food Hose a C Brand Food Hose yn dangos craciau, gan brofi ymhellach ragoriaeth Hose Gradd Bwyd VELON DSF EPDM mewn ymwrthedd amgylcheddol.

 

Casgliad: Manteision Cynhwysfawr Hose Gradd Bwyd VELON DSF EPDM

 

I gloi, mae Hose Gradd Bwyd VELON DSF EPDM yn dangos manteision cynhwysfawr mewn dylunio, manwl gywirdeb dimensiwn a phrofi perfformiad. Heb os, mae ei brosesau gweithgynhyrchu manwl gywir, ei berfformiad rhagorol, a'i barch mawr at ddiogelwch bwyd yn ei wneud yn arweinydd yn y farchnad. Mae'r manteision hyn nid yn unig yn bodloni galw defnyddwyr am gynhyrchion o ansawdd uchel ond hefyd yn rhoi mantais gystadleuol bwerus i fentrau.


Adroddiad prawf cymharu - (DSF EPDM)

Gweld mwy am DSF EPDM